Leiderschapsprogramma

Leiderschap in een wendbare organisatie gaat over mindset en niet over tools of methodieken zoals scrum. Als leider heb jij dé belangrijkste rol in de ontwikkeling en waardecreatie van de organisatie.

Adaptit biedt integrale leiderschapsprogramma’s aan die door een combinatie van verschillende interventies voor duurzame verandering zorgen. Door onze ervaringen binnen verschillende organisaties bieden wij meer dan trainen alleen. De programma’s worden in nauwe samenwerking met de opdrachtgever ontwikkeld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk en ze zijn gericht op het maximaliseren van klantwaarde. Vanuit onze visie zien we de volgende drie hoofdtaken voor de leider:

  • Individuen laten groeien
  • Teams gestructureerd meer eigenaarschap geven;
  • Optimaliseren van het ecosysteem van je eenheid.

Leiders dienen hun oude leiderschapsstijl los te laten. Loslaten van status en macht (bijvoorbeeld het zijn van een cruciale schakel in het besluitvormingsproces), het actief bezig zijn van mitigeren van risico’s, maar ook het loslaten van planmatigheid, stabiliteit en controle. In de huidige snelle, complexe en volatiele wereld wordt dat steeds lastiger en onwenselijker.