Begeleiding transformaties

U wilt een wendbare organisatie. Mensen zijn echter ‘gewoontedieren’. En managers zijn ook maar mensen. Grote veranderingen lopen vaak vast op hoe leidinggevenden gewend zijn te werken. Adaptit maakt veranderingen en implementaties echt werkend door te focussen op de rol van de managers; op hun kracht én op hun onzekerheden.

 

BEGINNEN

Alle begin moeilijk? Vaak is de start van een veranderingsproces het gemakkelijkste deel. De energie is er om het anders te doen. Om zaken gemakkelijker te maken en meer vanuit de (interne) klant te denken. Adaptit helpt om een inspirerend verhaal te maken dat aansluit op de visie en strategie van uw organisatie. Adaptit is analytisch en kritisch. We creëren samen met het management een verhaal dat realistisch is en aandacht heeft voor de knelpunten tijdens het veranderingsproces.

 

Sleutelbegrippen in de aanpak van Adaptit: kortcyclisch realiseren, teams en MT’s op gang brengen met games en delen wat er speelt.

 

 

MEEKRIJGEN

De eerste stappen zijn gezet. Teams zijn in beweging omdat de mensen merken dat het verhaal klopt. Leidinggevenden ervaren dat de veranderingen ook voor hen consequenties hebben. De transformatie zet vraagtekens bij hun aanpak, zekerheden en gewoontes. Adaptit confronteert managers op een speelse, veilige manier met wie ze zijn, wat ze doen en vooral hoe ze dat doen. Adaptit coacht leidinggevenden zodat ze hun teams op een nieuwe, passende manier kunnen begeleiden bij de veranderingen.

 

Sleutelbegrippen in de aanpak van Adaptit: kortcyclisch realiseren, coaching en succes vieren .

 

 

DOORZETTEN

Er komt altijd een taaie fase. Omdat je veel kunt voorzien, maar niet alles. Adaptit is van de lange adem en levert keer op keer nieuwe invalshoeken die mensen (opnieuw) in beweging krijgen. Want verbeteringen wennen snel. In deze fase van het proces moet je mensen vaak wijzen op de vooruitgang en in stelling brengen om het volgende succes te realiseren.

 

Sleutelbegrippen in de aanpak van Adaptit: kortcyclisch realiseren, creatieve interventies en blijven delen wat er speelt. 

 

Leiderschapspoker

Leiderschapspoker geeft inzicht over jouw leiderschapsstijl. Jouw team krijgt inzicht in de mate van zelforganisatie (volwassenheid) en hoeveel vrijheid ze nodig hebben óf willen. Als manager krijg je daarnaast in jouw leiderschapsstijl en de mate waarin die bijdraagt aan het zelforganiserend vermogen van het team.

 

Leiderschapspoker bestaat uit twee rondes. In de eerste ronde pokert iedereen in hoeverre de manager stuurt of faciliteert. In de tweede ronde wordt er gepokert over hoe het team het zelf zou willen.

Agile leiderschapsgame

Als manager ben je verantwoordelijk om jouw organisatie-onderdeel wendbaar te maken, vaak samen met het MT waarin je zit. Maar hoe doe je dat? Iedereen kijkt vanuit zijn perspectief en belang naar de organisatie. Om samen een transformatie vorm te geven is een gemeenschappelijk begrip van de verschillende organisatieaspecten noodzakelijk. De Agile leiderschapsgame kan helpen om het MT inzicht te geven waarin ze wendbaar willen worden en waarin (nog) niet. Het geeft ook zicht waar ze mee willen stoppen en waar mee willen beginnen. Naast een gedeeld beeld is gelijk een startbacklog voor het MT een resultaat.